Generalforsamlinger

Referat ordinær generalforsamling 2021

Referat ekstraordinær generalforsamling 2020

Referat skriftlig generalforsamling 2020

Referat ordinær generalforsamling 2019

Referat ordinær generalforsamling 2018

Referat ordinær generalforsamling 2017

Referat ordinær generalforsamling 2016

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2014

Referat ordinær generalforsamling 2013

Referat ordinær generalforsamling 2012

Referater o.lign. kan også rekvireres via foreningens administrator.