Generalforsamlinger

Referat ordinær generalforsamling 2023

Referat ordinær generalforsamling 2022

Referat ordinær generalforsamling 2021

Referat ekstraordinær generalforsamling 2020

Referat skriftlig generalforsamling 2020

Referat ordinær generalforsamling 2019

Referat ordinær generalforsamling 2018

Referat ordinær generalforsamling 2017

Referat ordinær generalforsamling 2016

Referater o.lign. kan også rekvireres via foreningens administrator.