Optagelse af lån

1.Andelshaverne kan frit optage lån i andelsværdien samt forbedringer. 

2.Lån kan ikke optages i kreditforening, men i bank eller hos andre långivere. 

3.Lånet kan optages med sikkerhed i andelen og forbedringer, som långiver sandsynligvis vil forlange tinglyst, hvilket der i loven er åbnet mulighed for. 

4.Boligforeningen har ikke længere vedtægtsmæssigt begrænset den enkelte andelshavers belåningsmulighed til 80 % af pantets værdi, men boligforeningen har på generalforsamlingen i maj 2005 besluttet at foretage hensættelser, som begrænser formuen og dermed andelsværdien. 

I forbindelse med optagelse af lån, er der en del administrativt arbejde for administrator (tinglysning o.a.). Prisen for dette gebyr kan oplyses af Datea. 

Dette er de basale oplysninger vedr. optagelse af lån i andelslejligheder i A/B Sigersted. Bestyrelsen kan ikke rådgive yderligere, men henviser til diverse långivere.