Eksternt bytte

Jf. vedtægternes § 10, stk. 3f har andelshavere ret til at bytte deres lejlighed med en anden ekstern lejlighed.

En sådan byttehandel betragtes af bestyrelsen som et almindeligt salg og for den nærmere procedure herfor henvises der til den salgsprocedure, der forefindes på her.

Begrundelse: Ved salg og skifte af andelshavere til de enkelte lejligheder ønsker bestyrelsen at sikre sig, at lejlighedens installationer, afløb mv. er lovlige jf. aktuelt gældende regler. Selvom et eksternt bytte overruler den normale salgsprocedure, bl.a. med opslag om internt salg af lejligheden, så er det et salg, og de gængse retningslinier, beslutninger og procedurer træder hermed i kraft.

Således vedtaget af bestyrelsen for AB Sigersted d. 2. oktober 2007.