Teleudvalget

Teleudvalget står for udvikling og drift af andelsforeningerne A/B Skjalm Hvide og A/B Sigersteds fælles internet, telefoni og e-mail. Teleudvalget er underlagt det fælles Telelaug Hvidested.

Hvis du ønsker at blive tilsluttet, kræves det, at du er andelshaver i enten A/B Skjalm Hvide eller A/B Sigersted. Til andelshaverne tilbyder vi via Fiberby en fast og lynhurtig opkobling til internettet.

Ønsker du oplysninger om kontaktinformation, driftsstatus, mødereferater, vedtægter og retningslinjer, så se mere under "Om Teleudvalget"

Kabel TV:

Bor du i andelsboligforeningen Skjalm Hvide, skal du henvende dig til Skjalm Hvides bestyrelse på skjalmhvide@hvidested.dk

Bor du i andelsboligforeningen Sigersted, kan du få mere information her: