Mødereferater

Løbende referater fra teleudvalgets møder kan rekvireres ved at skrive til teleudvalget. Referater fra ordinære bestyrelsesmøder kan læses her.

2020
18. feb. 2020 / Ordinært bestyrelsesmøde referat og beretning

2019
2. april 2019 / Teleudvalgsmøde - Referat
21.feb. 2019 / Ordinært bestyrelsesmøde referat og beretning
10. jan. 2019 / Referat

2018
22. marts 2018 | Teleudvalgsmøde - Referat
21. februar 2018 | Ordinært bestyrelsesmøde - Referat - Beretning

2017
28. februar 2017 | Ordinært bestyrelsesmøde - Referat - Beretning

2016
23. februar 2016 | Ordinært bestyrelsesmøde - Referat - Beretning
20. januar 2016 | Ekstraordinært bestyrelsesmøde - Referat
23. februar 2015 | Ordinært bestyrelsesmøde - Referat - Beretning
18. februar 2014 | Ordinært bestyrelsesmøde - Referat - Beretning