Velkommen til Hvidested.dk

Hvidested.dk er et fælles website for de to andelsboligforeninger A/B Sigersted og A/B Skjalm Hvide. Her finder du information om de to foreninger samt information om Gårdlauget og Teleudvalget, som de to andelsboligforeninger arbejder sammen omkring.

Vores teleudbyder er Fiberby, som vi fik som udbyder medio 2016.
Læs mere her

Sdrboulevard SLA 0507 Foto1