Bestyrelsen

Da bestyrelsen modtager mange henvendelser, må man forvente en vis sagsbehandlingstid. Sager, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, meddeles skriftligt. Der afholdes møde ca. en gang pr. måned.

Bestyrelsen træffes venligst pr. mail absigersted@gmail.com

OBS! Der findes ingen venteliste til boliger i foreningen.

Ved mindre reparationer eller lignende venligst kontakt foreningens gårdmand Peter Kliipmann gaardmanden@hvidested.dk eller tlf.: 40 31 85 72

Bestyrelsens medlemmer:

Louise Fenger (formand)
Ingerslevsgade 140, 3. tv.
Ansvarsområder: Økonomi, salg af lejligheder, vaskenøgler, forsikringssager

(NB! Ved salgs- eller forsikringssager anbefales man selv kontakte administrator)

Mathias Vejen
Sigerstedgade 5, 4 th.
Ansvarsområder: 

Maria Kehlet
Sigerstedgade 5, 4 tv. 
Ansvarsområder: Skilte og nøgler, hjemmeside, referater, gårdlaug, vaskeservice

Anne Roust Møller
Sigerstedgade 3, 2 tv.
Ansvarsområder: Rengøring, fjernvarme

Elsa Brander
Ingerslevsgade 140, 4 th.
Kontakt til Telelaug, kabel tv, it-udstyr i bestyrelseslokale, udvikling af bestyrelsesarbejde

Suppleanter:

Pia Schjoldann
Sigerstedgade 9, 2 tv. 

Petur H. Thorlaksson
Sigerstedgade 15, 1 tv.