Bestyrelsen

Da bestyrelsen modtager mange henvendelser, må man forvente en vis sagsbehandlingstid. Sager, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, meddeles skriftligt. Der afholdes møde ca. en gang pr. måned.

Bestyrelsen træffes venligst pr. mail absigersted@gmail.com

OBS! Der findes ingen venteliste til boliger i foreningen.

Ved mindre reparationer eller lignende venligst kontakt foreningens gårdmand Peter Kliipmann gaardmanden@hvidested.dk eller tlf.: 40 31 85 72

(NB! Ved salgs- eller forsikringssager anbefales man selv kontakte administrator)

Bestyrelsens medlemmer:

Louise Fenger (formand)
Ingerslevsgade 140, 3. tv.

Mathias Vejen
Sigerstedgade 5, 4 th.

Maria Kehlet
Sigerstedgade 5, 4 tv. 

Pia Schjoldann
Sigerstedgade 9, 2. tv.

Elsa Brander
Ingerslevsgade 140, 4 th.

Suppleanter:

André Sibide Markmann
Elin Gíslason