Opbygning

Revideret juni 2014.

På generalforsamlingen d. 28. maj 2003, blev det vedtaget, at eksisterende loftsarealer kan indrettes til beboelse ved udvidelse af eksisterende 4 sals lejligheder.

Andelshavere af 4. sals lejligheder har råderet over loftareal over egen lejlighed (søjleprincippet). Afvigelser af søjleprincippet skal godkendes af bestyrelsen, samt der skal foreligge naboerklæring. Arealet over eventuelle fællesarealer, herunder hovedtrappe og køkkentrappe deles ligeligt mellem de berørte andelshavere.

Læs retningslinjer for indretning af eksisterende loftsrum til beboelse i A/B Sigersted.