Vaskeri

Vaskeriet er placeret i gården ved bagtrappen for Sigerstedgade 15V. Det er åbent for brug fra kl. 08.00 til 20.00.

OBS: De omdelte sedler med brugernavn og adgangskode til webbooking af vaskemaskiner muliggør også booking via Apple iOS og Android applikationer. Se nedenstående vejledning.

OBS: De omdelte sedler med brugernavn og adgangskode til web- og appbooking af vaskemaskiner indeholder i mange tilfælde navnene på tidligere beboere. Dette betyder dog ikke noget praktisk, fordi brugernavnet er den lange talrække på det udleverede papir i postkassen, som henfører til lejligheden. På den måde har navnene ikke noget med tidligere beboere at gøre. Ved problemer med opsætning, hvor nedenstående vejledninger ikke er fyldestgørende, kontakt absigersted@gmail.com

For vejledning til webbooking af vaskemaskinerne, klik her

For vejledning til appbooking af vaskemaskinerne, klik her

For ordensregler til vaskeriet, klik her

Vaskemaskinerne og tørretumbleren startes ved hjælp af vaskebrikken.

  • - Hvis man ikke allerede har fået udleveret en vaskebrik, kan denne erhverves ved at henvende sig til bestyrelsen på absigersted@gmail.com
  • - Hvis en tid ikke er taget i brug efter 15 minutter forfalder tidsreservationen. Derefter er det er tilladt for en anden andelshaver at benytte vasketiden.

Tidsreservation

  • - Tidsreservation foregår enten i vaskeriet ved hjælp af vaskebrikken, på https://web.vasketur.dk/db0085 eller på app'en Vision Mobile.
  • - Man kan tidsreservere tre vaskemaskiner ad gangen:
  • - Vaskemaskinen fortæller selv hvis vaskens længde kolliderer med den næste bestilte tid.

Tørretumbleren kan ikke reserveres

  • - Brugen af tørretumbler er principielt forbeholdt brugere af vaskemaskinerne:
  • - Tørretumbleren kan dog benyttes af alle, hvis det ikke kolliderer med reserveret vasketid.
  • - Tidsreservation af tørretumbleren kan ikke foretages, dvs. den skal bookes og derefter startes inden for fem minutter ved hjælp af vaskebrik.

Se video herunder for betjening af vaskemaskinerne eller læs plakater i vaskerummet