Nyttig viden og Kontakt

Hvem kan hjælpe med hvad? Og anden nyttig viden
Download oversigt

Retningslinjer for ombygning og renovering kan læses her

Generelt og ved småproblemer på ejendommen eller i lejligheden: Henvendelse til gårdmand Peter Klippmann, enten personligt på 4031 8572 eller gaardmanden@hvidested.dk

Peter er håndværker og kan klare mange af dagligdagens småproblemer. Han er her normalt ml. 7.00 og 15.00.

Du kan også henvende dig til Poul Hansen på 6043 1584 eller skjalmhvide@hvidested.dk

Varme, varmt vand og el-problemer: Henvendelse til varmemester Søren Petersen med sms på 2277 3444 eller sp@hvidested.dk

Husk, at du skal kontakte varmemester Søren, før dine håndværkere går i gang med at ændre på varme- eller vandinstallationer (fx udskiftning af håndvask eller radiator).

Vandinstallationer: Meld omgående, hvis du har problemer med defekte vandinstallationer (fx løbende toilet, dryppende haner eller rør) - enten til Peter eller til Poul.

Som hovedregel ordner foreningen lodrette rør, lukkehaner og toiletter, mens du selv skal betale for defekte blandingsbatterier mm.

Brandalarmeringsanlæg: Se opslag på opslagstavlen i hver opgang.

Hjertestarter: Findes på siden af skraldeskuret i gården ud for nr. 79/77.

Affald: Husk at sortere din husstands affald i containerne i skurene i gården. Der er containere til papir, pap (ingen pizzabakker og mælkekartoner i pap!), plast, metal, elektronik, batterier, forskellige slags storskrald og bio (du kan få udleveret de grønne poser via Peter). Og så er der containere til restaffaldet. Farligt affald (fx kemikalier og energisparepærer) kan stilles ovenpå miljøskabet i storskraldsrummet mod Ingerslevsgade.

Har du spørgsmål omkring affald, bedes du henvende dig til gårdmand Peter.

Byggeaffald: Må ikke smides i containere eller stilles i skurene - det skal du eller din håndværker selv sørge for at køre hen på en genbrugsplads, fx i Vasbygade eller Sydhavnen.

Storskrald: Hvis du har store mængder storskrald, skal du henvende dig til Peter og lave en aftale med ham, inden du fylder skurene op. Det er til meget stor gene for Peter, hvis han møder ind mandag morgen, og skurene er helt fyldt op af usorteret storskrald.

Airbnb o.l.: Det er tilladt at korttidsudleje sin lejlighed, men kun i 5 perioder om året og i maksimalt 25 dage. Se reglerne på foreningens hjemmeside.

Foreningens hjemmeside: www.hvidested.dk. Her kan du finde dokumenter, referater mm.

Spørgsmål til bestyrelsen: Henvendelse til Poul på 60 43 15 84 eller skjalmhvide@hvidested.dk