Praktisk information

Formanden:
Poul Hansen: Henvendelser vedr. medlemsforhold, håndværkere, byggesager, køb og salg af lejligheder, henvendelser og spørgsmål til bestyrelsen, samt alt det, ingen anden tager sig af.

Kassereren:
Ranva Gammelgaard: Henvendelser vedr.boligafgift, fjernvarmeregnskab, og andre økonomiske spørgsmål.
 
Ventelisten:
Administreres af formanden
Sletning og nye navne til listen via skjalmhvide@hvidested.dk
Navneskilte og RUKO nøgler i foreningens system.

Varmemester:
Søren Petersen, nr. 12, 2.tv. Tlf: 22 77 34 44
Henvendelser vedrørende varme og varmt vand.

Gårdmand:
Peter Klippmann Tlf: 40 31 85 72
Henvendelse vedr. diverse småreparationer, renovation, storskrald o.l., akutte situationer,

Man kan også skrive til Peter på gaardmanden@hvidested.dk

Retningslinjer for ombygning og renovering kan læses her