Bestyrelsen

Bestyrelsen 2020/2021 består af:

 • Formand: Poul Hansen, nr.12, 4tv.  6043 1584
  skjalmhvide@hvidested.dk
 • Næstformand:  Bo Olsson, nr. 2, 4th. 2714 8355   
 • Kasserer: Rannvá P. Gammelgaard, nr. 10, 4tv. 2687 65 40
 • Best.medlem: Camilla Bølling, nr.77, 3th. 3020 6318
 • Best.medlem: Jesper Thomsen, nr. 83, 3tv. 2254 2555

  Suppleanter:
 • Pia Mikkelsen
 • Mia Grage

  Den daglige administration varetages af formanden og  kassereren.