Bestyrelsen

Bestyrelsen 2021/2022 består af:

 • Formand: Poul Hansen, nr.12, 4tv.  6043 1584
  skjalmhvide@hvidested.dk
 • Næstformand:  Bo Olsson, nr. 2, 4th. 2714 8355   
 • Kasserer: Rannvá P. Gammelgaard, nr. 12, 1 th. 2687 65 40
 • Best.medlem: Camilla Bølling, nr.77, 3th. 3020 6318
 • Best.medlem: Signe Lemvig Hansen, nr. 2, 1 th. 2622 0277

  Suppleanter:
 • Glenn Rom
 • Maja Grage

  Den daglige administration varetages af formanden og  kassereren.