Kontakt

Kontakt bestyrelsen: skjalmhvide@hvidested.dk

For at blive skrevet på ventelisten for lejligheder, skal man anbefales af et herboende medlem. Hvis dette er tilfældet, bedes der rettes henvendelse direkte til foreningens formand.