Vigtige adresser

Dette er en kontaktliste over de håndværkere bestyrelsen benytter sig af, til arbejder på huset samt øvrige vigtige adresser. Håndværkerne kan kontaktes af de enkelte andelshavere til arbejder i egen andel og på egen regning.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at andre håndværkere er velkomne i huset.

VVS installatør 
BBB VVS 
Ny Carlsbergvej 15 
1760 København V. 
Tlf. 33 21 83 78

Elektriker 
Rosendal El
Englandsvej 401
2770 Kastrup
Tlf. 32 84 90 06