Gebyrer

Senest revideret juni 2014.

Gebyrer ved salg

Ved salg skal der foretages vurdering af lejligheden.
Pris kr. 3000 + moms betales af sælger

Ved køb skal der udarbejdes en overdragelsesaftale.
Pris kr. 6000 + moms betales af køber-

NB. Ved 50 procents overdragelse er prisen det halve kr. 3000 + moms.

Ved adkomsterklæring fra långiver opkræves kr. 1000 + moms fra administrator.

Øvrige gebyrer

Portnøgle: Lånes af bestyrelsen og kopieres selv.

Systemnøgle: kr. 250,- pr. stk. Bestilles hos bestyrelsen.

Vaskebrik: kr. 250,- pr. stk. Bestilles hos bestyrelsen.

Gebyrer, der tilfalder AB Sigersted indgår i drift og vedligeholdelse af ejendommen.

Navne på træskilte i ejendommen fornyes ikke. Ændringer af navneskilt på dør eller postkasse er gratis.