Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden.

Referater fra møderne er tilgængelige for beboere ved henvendelse til bestyrelsen.